புற்றுநோயைத் தடுக்கும் தக்காளி!

புற்றுநோயைத் தடுக்கும் தக்காளி!

வயிற்று புற்று நோயை தடுக்கும் சக்தி தக்காளிக்கு உண்டு என ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

தக்காளி அன்றாட உணவில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பெரும்பாலான உணவு  வகைகளில் அது சேர்க்கப்பட்டு அதீத சுவை அளிக்கிறது. இத்தகைய தக்காளியில் வயிற்று புற்று நோய் வராமல் தடுக்கும் சக்தி  இருக்கிறது. வயிற்று புற்று நோய் ‘மாலிக்னன்ட் செல்’ எனப்படும் திசுக்களால் ஏற்படுகிறது. அது பல திசுக்களுக்கும் மிதந்து சென்று அதில் பரவுகிறது. இதன் மூலம் புற்று  நோய் வெகுவாக பரவுகிறது. ஆனால் தக்காளி சாறுக்கு புற்று நோயை உருவாக்கும்  திசுக்களை மேலும் வளரவிடாமலும், அவை பரவாமலும் தடுக்கும் சக்தி உள்ளது.