நம்மை அதிகமாக சித்திர குப்தர் இன்று கண்காணிப்பாராம்... ஜாக்கிரதை!

நம்மை அதிகமாக சித்திர குப்தர் இன்று கண்காணிப்பாராம்... ஜாக்கிரதை!

இன்று இந்தியர்களுக்கு மூன்று முக்கிய விஷயத்தை தெரிந்து கொள்வது அவசியமாக உள்ளது.

தமிழகத்தில் அதுவும் மதுரையில் கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் இறங்கும் வைபவம் நடந்தது, அதோடு அழகர் இன்னும் 4 நாட்கள் மதுரை நகரில் இருப்பதால், மதுரை விழாக்கோலமாக உள்ளது.

அதே போல பெளதர்களின் முக்கிய விழாவான புத்த பூர்ணிமா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. புத்தர் பிறந்த நாளான இன்று வடகிழக்கு இந்தியாவில் மிக விஷேசமாக கொண்டாடப்படுகிறது.

இந்த இரு விஷேசங்களுக்கிடையே ஒரு முக்கிய நாளாக இன்று உள்ளது. ஆனால் அதைப் பற்றியாரும் கண்டுக்கொள்வதில்லை. அதுதான் சித்திர குப்தரின் பிறந்த தினம்.