தூக்குத்தண்டனை கைதியின் கடைசி ஆசை :அலறிய சிறை போலீஸ்..! ஓ மை காட்

தூக்குத்தண்டனை கைதியின் கடைசி ஆசை :அலறிய சிறை போலீஸ்..! ஓ மை காட்

தனது முதல் ஆசையாக மாம்பழம் வேண்டும் என்று, கேட்டான்…அப்போது மாம்பழ சீசன் இல்லை , எனவே… தூக்கு தண்டனை ஆறு மாதகாலத்திற்கு.. ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.தனது முதல் ஆசையாக மாம்பழம் வேண்டும் என்று, கேட்டான்…அப்போது மாம்பழ சீசன் இல்லை , எனவே… தூக்கு தண்டனை ஆறு மாதகாலத்திற்கு.. ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

ஆறு மாதகாலத்திற்குப்பின் மாம்பழம் வாங்கிக் கொடுத்து , …இரண்டாவது ஆசை என்ன..? என்று, கேட்டனர்….! செர்ரிப் பழம் வேண்டும் என்று,பதில்வந்தது….. அப்போது , செர்ரிப் பழ சீசன் இல்லை என்பதால்….. மறுபடியும் , தூக்கு தண்டனை ஆறு மாதம் தள்ளி வைக்கப்பட்டு, பின்…செர்ரிப்பழம் வாங்கிக் கொடுக்கப்பட்டது.

இப்பொழுது….மூன்றாவது , ஆசை என்னவென்று…! அவன் சொன்னான், ”என் உடல்… மோடி, சமாதிக்கருகில் புதைக்கப்பட வேண்டும்.. என்று !!! ”அதிகாரிகள் அதிர்ந்துவிட்டனர், .. நீ ”என்ன சொல்கிறாய், ? அவர் உயிருடன் அல்லவா இருக்கிறார்!. ‘கைதி அமைதியாகச் சொன்னான், …”அவர் இறக்கும் வரை ….. நான் ! காத்திருக்கிறேன்.’ என்று.!